پست های ارسال شده در آدر سال 1386

مدار صفر درجه!

وقتی گریبان عدم                                             با دست خلقت می درید وقتی ابد چشم تو را                                         پیش از ازل می آفرید وقتی زمین ناز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید