مدار صفر درجه!

وقتی گریبان عدم                                             با دست خلقت می درید وقتی ابد چشم تو را                                         پیش از ازل می آفرید وقتی زمین ناز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آبان 85
3 پست
نور
1 پست
تاریکی
1 پست
تو
1 پست
معجـزه
1 پست
عشق
4 پست
شیرین
1 پست
فرهاد
1 پست
سحر
1 پست
عاشق
1 پست
آتیش
1 پست
عاشقان
1 پست
عاشقی
1 پست
برو
1 پست